Innkalling til kretsting 21.01.2021

Postet av Innlandet Orienteringskrets den 17. Des 2020

Skrevet av undefined

Skrevet av Nils Harald Staff

Det innkalles til kretsting for Innlandet orienteringskrets 21. januar 2021.

Kretstinget avholdes digitalt på Teams torsdag 21. januar 2021 kl. 18:00. Møtelink sendes ut sammen med saksliste.

På kretstinget har lag med inntil 50 medlemmer 1 representant, og øvrige lag med flere enn 50 medlemmer har 2 representanter. For lag med 2 representanter skal begge kjønn være representert.

Påmelding sendes til kretsleder (mariusoie1@gmail.com) senest 12. januar 2021. Oppgi i påmeldingen e-postadresse for den enkelte deltaker.

Saker som ønskes behandlet på tinget meldes til kretsleder senest 7. januar.

Saksliste vil bli sendt ut på e-post innen den lovbestemte fristen 14. januar til de som er påmeldt, alle klubbledere, ledere i utvalg/komiteer, Innlandet idrettskrets og Norges Orienteringsforbund. Sakslisten vil også bli publisert på kretsens hjemmeside.

Se også utsendt innkalling.