Kretsting 27.01.2022

Postet av Innlandet Orienteringskrets den 29. Des 2021

Skrevet av undefined

Skrevet av Nils Harald Staff

INNKALLING TIL KRETSTING FOR INNLANDET ORIENTERINGSKRETS
I henhold til lov for Innlandet orienteringskrets innkalles det herved til kretsting.
Kretstinget avholdes digitalt i Teams torsdag 27.januar 2022 klokka 18.
Møtelink sendes ut sammen med saksliste.

På kretstinget har lag med inntil 50 medlemmer 1 representant, og øvrige lag med flere enn 50 medlemmer har 2 representanter. For lag med 2 representanter skal begge kjønn være representert.

Påmelding sendes til kretsleder (tonenys@hotmail.com) senest 18.januar 2022. Oppgi i påmeldingen e-postadresse for den enkelte deltaker.
Saker som ønskes behandlet på tinget meldes til kretsleder senest 13.januar 2022.
Saksliste vil bli sendt ut på e-post innen den lovbestemte fristen 20.januar til de som er påmeldt, alle klubbledere, ledere i utvalg/komiteer, Innlandet idrettskrets og Norges Orienteringsforbund. Sakslisten vil også bli publisert på kretsens hjemmeside.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
Innlandet orienteringskrets, styret v/Tone Bleken Rud


Dokumenter til kretstinget:
Sakspapirer
Revisjonsberetning
Vedlegg resultater
Vedlegg årsrapport Mjøs-O