Kretsting 15.02.2023

Postet av Innlandet Orienteringskrets den 8. Feb 2023

Skrevet av undefined

Skrevet av Øyvind Steinbekken

INNKALLING TIL KRETSTING FOR INNLANDET ORIENTERINGSKRETS
I henhold til lov for Innlandet orienteringskrets innkalles det herved til kretsting.
Kretstinget avholdes digitalt i Teams onsdag 15. februar 2023 klokka 20. Møtelink sendes ut
sammen med saksliste.


På kretstinget har lag med inntil 50 medlemmer 1 representant, og øvrige lag med flere enn 50
medlemmer har 2 representanter. For lag med 2 representanter skal begge kjønn være representert.

Påmelding sendes til kretsleder (tonenys@hotmail.com) senest 6. februar 2023. Oppgi i påmeldingen
e-postadresse for den enkelte deltaker.

Saker som ønskes behandlet på tinget meldes til kretsleder senest 1. februar 2023.

Saksliste vil bli sendt ut på e-post innen den lovbestemte fristen 8. februar til de som er påmeldt, alle
klubbledere, ledere i utvalg/komiteer, Innlandet idrettskrets og Norges Orienteringsforbund.
Sakslisten vil også bli publisert på kretsens hjemmeside.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Innlandet orienteringskrets, styret v/Tone Bleken Rud

Sakspapirer kretsting Innlandet 2023
Årsrapport Mjøs-O 2021-2022
vedlegg_resultater 2022
Revisjonsrapport